Disclaimer

De door Glashandel Wybenga op deze website verstrekte informatie is puur informatief.

Glashandel Wybenga

Glashandel Wybenga B.V. is de bedrijfsnaam van onze glashandel gevestigd in Franeker Friesland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57165637 regio noord.

Inhoud

De informatie die door Glashandel Wybenga wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Glashandel Wybenga kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Glashandel Wybenga en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Glashandel Wybenga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Glashandel Wybenga zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Glashandel Wybenga.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Glashandel Wybenga omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Meer weten over Perfect White Artglas of het inlijsten van uw mooiste werk?